';

L’APJCV presenta un estudi que reflexa la realitat del sector professional de joventut