Al·legacions de l’APJCV al decret del reglament i a la reforma de la Llei de polítiques integrals de joventut i

Tal i com s’estableix en l’article 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’ha obert per part de l’IVAJ un període d’audiència

Compartir
Aportacions al Projecte de reglament de la Llei 15/2017 de polítiques integrals de joventut de la C.V.

Després de molts mesos l’IVAJ, per fi, obri el procés de consulta pública del Projecte de decret del Consell pel qual es desenvolupa la Llei 15/2017 de polítiques integrals de

Compartir