Posa’t al dia. Programa formatiu per a professionals de joventut és una iniciativa de l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV) l’objectiu de la qual és complementar la formació i les competències dels qui treballem en les polítiques de joventut.

Per a això hem preparat una programació basada en les demandes formatives que es van detectar en l’Estudi/Cens sobre la nostra realitat a la fi de 2020 i s’ha articulat en “píndoles formatives” dirigides específicament a professionals de joventut.

Les sessions es caracteritzaran per aplicar una metodologia participativa que fomente la interacció del públic.

Cada sessió començarà a les 18h i tindrà una duració variable, de 90 a 120 minuts.

En finalitzar cada sessió es convidarà a les i els participants a contestar un qüestionari d’avaluació després del qual rebran el certificat d’assistència.

El període d’inscripció serà de deu dies. Una volta obert, durant els cinc primers dies tindran prioritat les persones sòcies de l’APJCV. Les persones no associades registrades en este període de cinc dies quedaran en llista d’espera. Si queden places lliures, aquestes s’adjudicaran per ordre d’inscripció sense distinció.

Transcorreguts aquests deu dies, es confirmaran les inscripcions mitjançant un correu electrònic en el qual s’inclourà l’enllaç de connexió a la sessió.

Places limitades.

Més informació: formacio@apjcv.org

PRE-INSCRIPCIONS

Dijous 30 de setembre

Les xarxes socials, un mètode per a la intervenció amb joves

Ajo Monzó

inici de la inscripció: dimecres 15 setembre

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

_____________________________________________

Dijous 14 d’octubre

Eines digitals per al treball amb joves.

Ajo Monzó

inici de la inscripció: dimecres 29 setembre

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

_____________________________________________

Dijous 28 d’octubre

Visió general dels procediments administratius. Preparació d’informes i plecs per a contractar.

Héctor Cortina

inici de la inscripció: dimecres 13 d’octubre

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

_____________________________________________

Dijous 25 novembre

¿Generació COVID? De la Gran Recessió a la pandèmia

Pablo Simón

inici de la inscripció: dimecres 10 novembre

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

_____________________________________________

Dijous 16 de desembre

Elaboració d’informes i tramitació d’expedients en l’administració municipal

Héctor Cortina

inici de la inscripció: dimecres 1 desembre

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

_____________________________________________

Dijous 13 de gener

Creació i drets d’autor en la programació d’activitats

Eva Sòria Puig

inici de la inscripció: dimecres 29 desembre

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

_____________________________________________

Dimarts 25 de gener (per motius d’agenda del ponent hem canviat la data inicialment prevista per al dijous 27)

La democràcia com a ecosistema. Claus per a la participació juvenil

Raúl Oliván

inici de la inscripció: dimecres 12 gener

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ