';
Per qué associar-me? Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV)
No pretenem ser un sindicat, ni un col·legi professional, ni un gremi… a partir dels objectius i accions a desenvolupar podem definir millor aquesta proposta.
Per què associar-nos?

Tècniques de joventut, informadores juvenils, educadores i dinamitzadores especialitzades en joventut, consultores i investigadores en matèria de joventut, monitores juvenils, a temps parcial, jornada completa, des de l’empresa privada, des de les institucions públiques o des del tercer sector… tots i totes composem una professió que ha consolidat uns criteris tècnics i teòrics mínims compartits i assumits globalment per totes nosaltres, però la realitat ens indica que sovint patim problemes com ara la inestabilitat, la incoherència o la precarietat… afectant tant el desenvolupament laboral de les nostres tasques com els serveis i programes que s’adrecen a la ciutadania, als i les joves.

Què volem?

Esquemàticament podem identificar uns objectius que justifiquen la necessitat d’organitzar-nos, serien:

 • Reflexió. La reflexió col·lectiva sobre les polítiques de joventut.
 • Reivindicar. Desenvolupar i consolidar les polítiques de joventut i millorar les condicions de treball dels diferents professionals de les polítiques de joventut.
 • Compartir. Compartir experiències de desenvolupament de les polítiques de joventut.
 • Interlocució. Expressar l’opinió dels professionals de les polítiques de joventut sobre aquells assumptes que afecten el seu àmbit laboral.
Com fer-ho?

I en quant a quines accions i activitats es poden desenvolupar des d’una proposta d’associació de professionals de les polítiques de joventut:

 • Organitzar grups de treball i reflexió temàtics que elaboren posicionaments que representen l’opinió de l’entitat en els assumptes que determinem col·lectivament.
 • Una pàgina web com a centre de recursos, reflexió i difusió de les opinions dels socis i sòcies i de l’entitat.
 • Una llista de distribució per a compartir informació, debats i idees (sempre evitant duplicar altres llistes o sistemes que compleixen altres funcions).
 • Trobades presencials periòdics (bé autònoms, bé aprofitant altres convocatòries de les distintes institucions) per a marcar l’orientació i l’acció de l’associació.
 • Una regular tasca de difusió dels posicionaments de l’entitat en els mitjans de comunicació.
 • Establir relacions estables d’interlocució amb les institucions competents en polítiques de joventut.
 • Organitzar activitats d’estudi, formació i debat, per als membres de l’entitat i oberts al conjunt de professionals.