';
activitats Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV)
Aquestes són algunes de les activitats que desenvolupem.
Trobada de Professionals

La Trobada anual de professionals de joventut de la Comunitat Valenciana és un espai de trobada i d’intercanvi on les persones que dediquem el nostre temps a l’àmbit de joventut, ens formem, debatem i construïm propostes.

Les polítiques de joventut són unes grans desconegudes, oblidades durant molts anys pels poders públics, estatals, autonòmics, provincials i locals. En l’actualitat, des de la APJCV, som conscients que s’està produint un canvi al respecte, però les polítiques de joventut segueixen estant considerades com a polítiques de segona que garanteixen drets també de segona.

Per això, des de l’any 2016, la APJCV aposta per la realització d’una trobada anual de professionals de joventut. Un punt de trobada entre persones remunerades o voluntàries, que actuen en activitats, serveis o equipaments de joventut i de totes les persones que desenvolupin la seva tasca en l’impuls de les polítiques transversals o en algun sector relacionat amb la joventut.

2019 – I Encuentro Estatal “Las políticas de juventud que necesitamos”
2018 – II trobada “12 mesos, 12 decrets. Decidim les polítiques de joventut”
2017 – I Trobada “Els perfils de professionals de joventut: realitat i propostes de futur”

Infòrum

El infòrum és una reunió de tècnics de joventut de la Xarxa Valenciana d’Informació Juvenil, que ve organitzant el CCDIJ de l’IVAJ des de 2001 (amb alguns anys de “aturada”). Durant dos dies es tracten i discuteixen diversos temes d’interès per a les persones que treballen amb joves, i en definitiva per als i les joves, que no hem d’oblidar que són el nostre objectiu principal.

Infòrum – IVAJ