';

Al·legacions de l’APJCV al decret del reglament i a la reforma de la Llei de polítiques integrals de joventut i