';

Ajudes de l’IVAJ per a programes municipals de joventut 2021: reflexió i revisió