Contractació de serveis per a elaborar un cens dels i les professionals de joventut de la Comunitat Valenciana.

Perapjcv-admin

Contractació de serveis per a elaborar un cens dels i les professionals de joventut de la Comunitat Valenciana.

L’Associació de professionals de joventut de la Comunitat Valenciana obri un procés de selecció per a contractar a una empresa amb l’objectiu de que elabore un cens de les persones que treballen en el sector.

Objecte:

 • Elaboració d’un cens dels i les professionals de joventut de la Comunitat Valenciana

Termini del servei:

 • Inici: 20 de novembre

 • Finalització: 15 de desembre

Característiques del servei a realitzar:

 • Els treballs per a obtindre les respostes al qüestionari hauran de fer-se, preferentment, usant canals digitals i telefònics

 • L’àmbit de realització de l’estudi serà tota la Comunitat Valenciana

 • Es considera professional de joventut a aquella persona que de manera permanent i continuada o de manera regular però discontinua treballe o haja treballat de manera remunerada (per a una administració pública, una empresa o una entitat social) en els últims dos anys.

 • Per a orientar l’elaboració del cens cal adreçar-se preferentment a:

    • Ajuntaments i mancomunitats, concretament als departaments de joventut

    • Diputacions provincials, concretament als departaments de joventut

    • Generalitat Valenciana, concretament a la plantilla de l’IVAJ

    • Empreses privades

    • Entitats socials

 • El criteri a considerar serà que eixe personal treballe en l’execució, disseny, gestió, coordinació o direcció d’activitats, serveis i programes adreçats a joves.

 • De manera complementària es poden integrar en l’estudi perfils de professionals que, sense estar integrats en els departaments corresponents de joventut, realitzen intervencions amb joves

 • De les respostes obtingudes s’ha de derivar una base de dades i un informe amb gràfiques i una interpretació analítica de les dades

 • El treball haurà d’obtindre un mínim de 200 respostes

 • El treball es realitzarà amb els mitjans materials de l’empresa seleccionada

L’APJCV facilitarà a l’empresa seleccionada

 • el qüestionari per a elaborar el cens (si alguna empresa vol conèixer-lo, podem facilitar-li un esborrany)

 • la imatge publicitària per a identificar la iniciativa (les adaptacions necessàries hauran de fer-se per part de l’empresa)

 • els canals de comunicació i directoris propis de l’APJCV o als qual té accés (sense perjudici dels que puga usar l’empresa)

Criteris de selecció de l’empresa

 • Es valoraran de la següent manera (fins a 50 punts):

fins a 25 punts

 

el pla de treball presentat:

 

calendari

metodologia

personal dedicat

identificació de fonts per a obtindre respostes

esquema d’informe i anàlisi de dades

 
 

fins a 10 punts

 

la relació i experiència en activitats, serveis i programes adreçats a joves

 
 

fins a 5 punts

 

oferta econòmica (reducció sobre la despesa inicialment prevista, si alguna oferta es considera com a baixa temerària serà exclosa)

 
 

fins a 10 punts

 

número de qüestionaris per d’alt del mínim de 200

Import previst del servei:

 • 7000€ (IVA inclós)

 • Si es recopilen menys de 200 respostes es podrà aplicar una penalització 20€ per cada resposta per baix d’eixa quantitat.

Calendari per al procés de contractació de servei:

 • Termini per a la presentació de les ofertes: 17 de novembre

 • Valoració de les ofertes: 18 de novembre

 • Inici del treball: 20 de novembre

Cal enviar a info@apjcv.org la següent documentació:

 • Curriculum de l’empresa indicant la relació i experiència en activitats, serveis i programes adreçats a joves junt a les dades de contacte

 • El pla de treball per a gestionar el servei contractat

 • L’oferta econòmica

 • En el seu cas, número de qüestionaris adicionals que es compromet a realitzar sobre el mínim de 200.

Per a qualsevol consulta es pot enviar un correu a: info@apjcv.org
 
 

Quant a l'autor

apjcv-admin administrator

Deixeu una resposta