L’associació de professionals de joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV) rebutja la implantació del “pin parental” a les escoles.

Perapjcv-admin

L’associació de professionals de joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV) rebutja la implantació del “pin parental” a les escoles.

 El pin parental suposa la vulneració de drets de xiquetes i xiquets, sota la disfressa del “dret a triar” de pares i mares.

Segons la informació que s’ha recollit per a explicar aquesta iniciativa “El pin parental és una iniciativa que pretén obligar la direcció dels centres educatius a informar les famílies de totes les activitats complementàries organitzades dins de l’horari lectiu, així com establir un pretés dret dels i les progenitores a donar el seu consentiment o no, a cadascun d’aquests tallers o activitats, amb una “autorització expressa”. Es tracta que la direcció dels centres educatius demane l’autorització dels pares i les mares per a donar als xiquets i xiquetes “xarrades, tallers o activitats amb càrrega ideològica o moral contrària a les seues conviccions”.


L’APJCV, com a entitat que aglutina a professionals de les polítiques de joventut de diversa índole, des de professionals de l’oci educatiu, associacions de temps lliure educatiu, professionals municipals, monitors i monitores i d’altres, que realitzen part de les seues intervencions dins dels centres educatius, generant espais de desenvolupament personal integral de xiquetes, xiquets, adolescents i joves, considera:

1. L’escola és un dels principals sistemes socials que permet garantir l’equitat, la llibertat i el dret a l’educació de totes les xiquetes i xiquets. Privar a xiquets i xiquetes de l’accés al coneixement de la diversitat, de la cultura, etc., que les activitats complementàries proporcionen, produeix sens dubte una major desigualtat social.

2. La declaració dels drets del xiquet (i la xiqueta), expressa que en tota acció s’atendrà l’interés superior de la persona menor; el dret a l’educació; el dret a expressar la seua opinió i al fet que aquesta es tinga en compte en tots els assumptes que l’afecten; a buscar, rebre i difondre informacions i idees de tota mena, sempre que això no vaja en menyscapte del dret d’uns altres; tots ells drets que no s’han tingut en conte i que s’han vulnerat amb l’aplicació d’aquesta mesura.

3. Segons l’article 27.2 de la nostra Constitució, l’objectiu de l’educació no és només la transmissió de coneixements i sabers sinó també dels valors i de les eines que fan possible el ple desenvolupament de la personalitat i la garantia efectiva dels drets humans.

4. D’altra banda, les comunitats autònomes estableixen en els seus reglaments que les activitats complementàries en els col·legis i instituts —que, a diferència de les extraescolars, es desenvolupen en horari lectiu— són obligatòries per a tots els i les alumnes i són avaluables, per la qual cosa els pares no poden negar-se al fet que els seus fills i filles reben aquest tipus de formació.

5. També la llei orgànica d’educació (LOMCE), en el seu article 127 estableix entre les competències del consell escolar “proposar” iniciatives que afavorisquen la igualtat entre homes i dones, la igualtat de tracte o la prevenció de la violència de gènere (entre altres).

6. L’objectiu de la llei de Polítiques Integrals de Joventut, de la Comunitat Valenciana, és que els i les joves de 12 a 30 anys, puguen definir i construir el seu projecte vital, individual i col·lectiu en igualtat de condicions així com assegurar l’apoderament, la participació i corresponsabilitat de les persones joves en la presa de decisions en la Comunitat Valenciana i fomentar al màxim els espais de trobada i debat.

7. La participació de famílies en els centres educatius, que pretén defensar aquesta mesura, ja està garantida en estar incloses dins dels consells escolars, on es valoren i aproven les activitats tant ordinàries com extraordinàries. I en moltes de les activitats complementàries s’inclouen entitats socials, en les quals participen les pròpies famílies, acostant i incloent la societat al centre educatiu i el centre educatiu a la societat.

8. Moltes de les activitats anomenades “complementàries” són activitats que giren al voltant de l’educació en valors i la construcció de ciutadania, sent el principal eix d’intervenció de les professionals de joventut en els centres educatius. Treballem la diversitat, la inclusió, els drets humans, les llibertats, la participació i construcció de ciutadania… En fer-ho en els centres educatius pretenem garantir l’assistència de tota la població a la qual van dirigides, prevalent els principis d’igualtat, equitat i llibertat.

Per aquestos motius l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana rebutgem aquesta proposta que, a més de la seua il·legalitat per contravindre diferents lleis d’àmbit nacional i autonòmic, el que pretén és generar incertesa, desinformació, por i desigualtat.
Considerem que hi ha causa suficient perquè des del govern estatal, presente una denúncia davant el Comité dels Drets del Xiquet.

 

Descarregar-te el comunicat ací.

Quant a l'autor

apjcv-admin administrator

Deixeu una resposta